Musik på Youtube

Hans-Christian Lykke

Det er ganske vist

Hva' siger DU

Huset i skoven

Oberstens Soldater m/Povl Kjøller

White Pearls

Fed Rock

Jeg kan li at rocke til musikken

Til minde om Kim Larsen og Gasolin